Tietosuojaseloste

Mokoa Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelystä. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet pohjautuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR 2016/679). Myös rekisteröidyillä on käytössä tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

Asiakkaan on hyväksyttävä nämä tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Mokoa Oy:n palveluita.

Rekisterinpitäjä

Mokoa Oy

Y-tunnus: 2095933-1

Nokkapolku 3

03400 Vihti

FINLAND


Vastuuhenkilö Harri Niemi

0505499745

harri.niemi@saunalahti.fi

Rekisterin nimi

Mokoa Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Mokoa Oy:n välisen asiakassuhteen, sivuston käyttämiseen ja asiakkaan erilliseen suostumuskeen perustuen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat mm:
- Asiakassuhteen ylläpito
- Palvelujen käyttöön liittyvät yhteydenotot
- Tilausten käsittely ja toimitus
- Reklamaatiot
- Laskutus
- Mokoa Oy:n toiminnan ja palvelujen kehitys
- Asiakaskokemuksen kehittäminen
- Tiedottaminen ja suoramarkkinointi

Asiakkaalla on oikeus rajata tietojensa käyttöä suoramarkkinointitarkoituksessa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, mahdollinen yrityksen nimi sekä mahdollisia tietoja asiakkaan tilauksesta (esim. tuotetiedot sekä toimitus- ja maksutiedot).

Säännönmukaiset tietolähteet

Sivustomme toimii Fonecta Oy:n Kotisivukone -palvelussa, jossa esittelemme palveluitamme ja tuotteitamme. Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään Kotisivukone -palvelun lomakkeiden kautta (Ota yhteyttä, Esittely työpaikalla), joista tiedot lähetetään rekisterinpitäjän sähköpostiin. Tietoja voidaan kerätä asiakkaalta itseltään myös puhelimitse, sähköpostitse tai muuten vastaavalla tavalla. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoihin on pääsy pääasiallisesti vain Mokoa Oy:ssä toimivilla henkilöillä, jolloin rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse. 

Tarvittaessa tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle (esim. maksuvälittäjälle tai muulle yhteistyökumppanille), mutta tällöinkin vain asiakassuhteen hoitamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa myös liittyen tilausten toimitukseen, laskutukseen, kirjanpitoon, ei-maksettujen laskujen perimiseen sekä viranomaisille lain edellyttäessä ja salliessa. 

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Asiakasrekisterin tietoja säilytetään pääosin sähköisessä muodossa. Tiedot kerätään Fonecta Oy:n Kotisivukone -palvelun lomakkeiden kautta, josta ne lähetetään rekisterinpitäjän sähköpostiin. Tiedot ovat suojattu palomuurilla ja asianmukaisella teknisellä suojauksella.

Osaa asiakastiedoista säilytetään myös manuaalisesti. Manuaalisesti säilytettävät tiedot pyritään säilyttämään mahdollisimman huolellisesti, niin että ne ovat vain rekisterinpitäjän saatavilla. Tämä varmistetaan mm. huolellisella tietojen käsittelyllä ja kuljettamisella sekä asianmukaisella säilytyksellä.

Tietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan tarvittavan ajan, jotta selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset on mahdollista toteuttaa. Lisäksi joitain tietoja säilytetään kauemmin siltä osin kuin on lainmukaisesti velvoitettu (esim. tilaus- ja laskutus ja maksutietojen säilytys kirjanpitoaineiston vaatimusten mukaisesti). 

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeenmukaisuutta säännöllisesti, vähintään joka viides vuosi. Lisäksi varmistamme kohtuullisin toimenpitein, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan tai korjataan. 

Tarkastusoikeus

Asiakkailla on lainmukainen oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on asiakasrekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää itsenäisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muita huomioita:

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää sivustollamme evästeitä (cookies), jotka ovat päälaitteen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeiden avulla seurataan kävijöiden toimintaa ja kehitetään palveluita. Evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneelle ja niiden voimassaoloaika on rajattu. Evästeet voi poistaa myös erikseen tietokoneen asetuksista. Fonecta Oy:n Kotisivukone -palvelun evästeiden käytöstä voi lukea lisää täältä.